رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی

خراسان_رضوی / از هر ۱۰ نفر سالمند دو نفر هویت نامشخصی دارند

سید مهدی فانی رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی گفت: در مراکز توانبخشی سالمندان از هر ۱۰نفر دو نفر مجهول الهویه بدون مکان یا بدون صاحب و یا بدسرپرست هستند.

رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی گفت: در مراکز توانبخشی سالمندان از هر ۱۰نفر دو نفر مجهول الهویه بدون مکان یا بدون صاحب و یا بدسرپرست هستند.

سید مهدی فانی رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی،گفت: ما حتی برای افراد مجهول الهویه هم تمامی خدمات را ارائه می‌دهیم، چون بهزیستی خراسان رضوی در ماه مبلغ ۹۲۴ هزار تومان برای دادن خدمات ویژه و یکسان با بقیه به آن‌ها اختصاص می‌دهد.
او تصریح کرد: ۲۱ مرکز توانبخشی شبانه روزی و دو مرکز توانبخشی سالمند به صورت روزانه در خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستتد.

رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی گفت: مراکز توانبخشی سالمندان خدمات ویژه‌ای از طرف افراد متخصص و آموزش دیده برای سالمندان ارائه می‌دهند.

فانی افزود: این خدمات علاوه بر نگهداری شامل؛ درماتی، بهداشتی، پرستاری، روانشناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی مددکار می‌باشند.

او ادامه داد: ۹۵درصد سالمندان در این مراکز آلزایمر دارند و حدود ۸۰ درصد از آن‌ها وابسته به تخت هستند و نمی‌توانند به تنهایی روی پا بایستند.

رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی گفت: مراکز روزانه از صبح تا ساعت ۳ خدمات آموزشی و درمانی و ورزشی و حتی اردو تفریحی ارائه می‌دهند.

فانی افزود: جامعه ما ذهنیت منفی نسبت به خانه سالمندان دارد و طبق باور عوام، فرزندان ناسپاس والدین پیر و ناتوان خود را به این مراکز میفرستند در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد.

او تصریح کرد: نگهداری از سالمند باید طبق اصول و حتما افراد متخصص انجام بگیرد، چون ممکن است آن‌ها زخم بستر بگیرند و خود همین آزار سالمند است.

رئیس انجمن خانه سالمندان خراسان رضوی گفت: نگهداری اصولی سالمندان باید مورد توجه همگان باشد و به خاطر ذهنیت منفی نسیت به این مراکز سالمندان خود را از خدمات مخصوص به خودشان محروم نکنند.

فانی افزود: حتی سالمندانی که سالم هستند و خانواده دارند مراکز روزانه را جهت استفاده از این خدمات انتخاب می کنند تا آرامش خاطر داشته باشند.

منبع: ایرنا