مدیرکل بهزیستی قم

قم / مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان قم باید توسعه پیدا کند

مدیرکل بهزیستی قم با اشاره به فعالیت سه مرکز شبانه روزی و همچنین روزانه خدمات دهی و نگهداری سالمندان در این استان گفت: توسعه مراکز نگهداری و ویزیت توانبخشی سالمندان قم ضروری است.

مدیرکل بهزیستی قم با اشاره به فعالیت سه مرکز شبانه روزی و همچنین روزانه خدمات دهی و نگهداری سالمندان در این استان گفت: توسعه مراکز نگهداری و ویزیت توانبخشی سالمندان قم ضروری است.

هادی کریمی اصل، اظهار داشت: درحال حاضر ۲۰۰ سالمند در دو مرکز شبانه روزی استان نگهداری می شوند و ۵۰ تن از خدمات تنها مرکز روزانه قم و ۱۰۰ تن نیز از خدمات ویزیت در منزل به طور متناوب استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه جمعیت کشور و به تبعیت از آن قم به سمت سالمندی پیش می رود، بیان داشت: مطابق پیش بینی ها و برآوردهای صورت گرفته از سوی کارشناسان تا حدود سه دهه آینده سن ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه بیش از ۶۰ سال خواهد بود.

حدود ۱۱۰ هزار سالمند در قم زندگی می کنند که هشت درصد کل جمعیت این استان را تشکیل می دهند.

وی پیشگیری و همچنین درمان و توانبخشی را از جمله موضوع های مهم در دوره سالمندی عنوان کرد و افزود: در صورت عدم پیشگیری های لازم و اصلاح نکردن سبک زندگی جوانان و میانسالان جامعه، در دوره سالمندی با هیچ اعتباری نمی توان خدمات درمانی را ارائه داد.

وی بیان داشت: سالمندی دوره بروز و ظهور بیماری های مزمن و همچنین معلولیت ها و ناتوانایی هایی جسمی و ذهنی است، و با توجه به ناکافی بودن اعتبارات دولتی برای رفع این مشکل ها، مساله پیشگیری باید در دستور کار قرار بگیرد.

این مسئول بهترین پیشگیری را اصلاح سبک زندگی عنوان کرد و گفت: انجام به موقع مراقبت های بهداشتی توسط کارشناسان مستقر در مراکز و پایگاه های بهداشتی از مصادیق بارز پیشگیری است.

کریمی اصل ، در متن خانواده بودن و همچنین حفظ حرمت سالمندان در درون خانواده را نیز دومین مصداق پیشگیری در دوران سالمندی خواند و ابراز داشت: سالمندان در خشت خام چیزهایی را می بینند که امکان دیدن آن در آینه برای جوانان وجود ندارد.

منبع: ایرنا
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.