رییس فراکسیون سلامت سالمندان

شتاب سالمندی در ایران بیشتر از شتاب برنامه‌ریزان است

در دوازدهمین نشست شورای ملّی سالمندان کشور، «محمدعلی محسنی‌ بندپی» نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد روند سالمندی در قاره آسیا بسیار بیشتر از سایر قاره‌هاست.

در دوازدهمین نشست شورای ملّی سالمندان کشور، «محمدعلی محسنی‌ بندپی» نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد روند سالمندی در قاره آسیا بسیار بیشتر از سایر قاره‌هاست.

وی با بیان این که شتاب سالمندی در ایران بیشتر از شتاب برنامه‌ریزان است، تأکید کرد: پدیده سالمندی مربوط به هیچ دولت و جناحی نیست و وضعیت بانوان سالمند بسیار خطرناک‌تر از مردان است.

بندپی با بیان این که فراکسیون سلامت سالمندان در مجلس تشکیل شده است، اظهار کرد: در این زمینه نیازمند سیاست‌گذاری جدی برای سراسر کشور هستیم.

این نماینده مجلس، هزینه های سالمندی را برای نظام سلامت کشور بسیار تکان‌دهنده توصیف کرد. وی گفت: باید از فرصت‌هایی که داریم به خوبی استفاده کنیم.