گزارش تصویری

آئین تفاهمنامه مشترک شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور

تفاهمنامه مشترک شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای ایجاد شهر دوستدار سالمند در کلانشهر اصفهان در عمارت باغ زرشک اصفهان امضاء شد.

تفاهمنامه مشترک شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای ایجاد شهر دوستدار سالمند در کلانشهر اصفهان در عمارت باغ زرشک اصفهان امضاء شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور