شورای ملی سالمندان کشور

شهر دوستدار سالمند، شهر امید به آینده است

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در آئین تفاهمنامه مشترک شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور، گفت: شهر اصفهان اولین شهر پایلوت دوستدار سالمند کشور است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در آئین تفاهمنامه مشترک شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور، گفت: شهر اصفهان اولین شهر پایلوت دوستدار سالمند کشور است.

تفاهمنامه مشترک شهرداری اصفهان و شورای ملی سالمندان کشور با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای ایجاد شهر دوستدار سالمند در کلانشهر اصفهان در عمارت باغ زرشک اصفهان امضاء شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیارد سالمند در جهان وجود دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این جمعیت در سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر برسد.

وی با اشاره به جمعیت ۱۰ درصدی سالمندان کشور، تصریح کرد: امروز روند رشد کشور ۳/۱ درصد است در حالی که روند رشد جمعیت سالمند کشور ۴/۳ درصد می‌باشد و با این روند پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۳۰ به ازای هر ۴ ایرانی یک نفر سالمند باشد.

نفریه، افزود: بیش از ۸۰ درصد سالمندان کشور به صورت مستقل زندگی می‌کنند، حدود ۱۳ درصد نیازمند کمک و در حدود ۵ درصد به صورت کلی وابسته هستند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، گفت: سیاست شورای سالمندان کشور حضور پر رنگ سالمندان در بستر خانواده و جامعه است و مراکز سالمندان تنها محدود به سالمندان بی سرپرست و سالمندانی است که خانواده غیر موثر دارند.

وی با تبریک روز جهانی کودک و با  اشاره به اینکه شهر دوستدار سالمند، شهر انسان محور است، افزود: در این شهر سالمندی موفق است که کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی موفقی را پشت سر گذاشته باشد. در واقع شهر دوستدار سالمند شهری است که با استفاده صحیح از تجارب و توانمندی سالمندان، روح امید به آینده را به جامعه تزریق می‌کند.

نفریه در پایان یادآور شد: شهر اصفهان به خاطر ظرفیت خوب توسعه، ضریب نفوذ بیشتر جمعیت سالمندی نسبت به کشور، فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و اسلامی، گردشگر محور بودن و درنهایت همدلی و هماهنگی بسیار خوب دستگاه های عضو شورای سالمندان استان، به عنوان اولین شهر پایلوت دوستدار سالمند کشور انتخاب شد.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور