کلیپ تصویری

فیلم کوتاه| فرصت های برابر برای همه سنین

فیلم کوتاه| فرصت های برابر برای همه سنین به مناسبت روز جهانی سالمندان

فیلم کوتاه| فرصت های برابر برای همه سنین به مناسبت روز جهانی سالمندان

 

منبع: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور