معاون توانبخشی سازمان بهزیستی

بیکاری در بین سالمندان کمتر از جوانان است

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: تامین ملزومات خدمات‌ اجتماعی و درمانی برای جمعیت سالمندان آینده، ما را نگران می‌کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: تامین ملزومات خدمات‌ اجتماعی و درمانی برای جمعیت سالمندان آینده، ما را نگران می‌کند.

محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در ارتباط با پدیده سالمندآزاری گفت: سالمند آزاری در کشور توسط اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نباید تصور کنیم که مصداق سالمندآزاری تنها ضرب و شتم فرد سالمند است. اورژانس اجتماعی در مواردی که به سالمند رسیدگی نمی‌شود و پرستاری از سالمند فراموش می‌شود، ورود می‌کند. متاسفانه از خشونت‌های خانگی نسبت به آنها به جهت آنکه اغلب در خفا اتفاق می‌افتد، آمار دقیق نداریم.

وی افزود: باید توجه کرد که سالمندی موضوع مذمومی نیست تا بخواهیم با آن مقابله کنیم. آنچه اهمیت دارد رشد جمعیت سالمندی در کشور است. امروز رشد این جمعیت در کشور ۱۰ درصد است. برآورد می‌کنیم این رشد در ۲۵ سال آینده به ۳۰ درصد برسد و به عبارتی رشدی معادل ۳ برابر امروز خواهیم داشت.

نفریه در ارتباط با آینده جمعیت کشور اذعان کرد: اکنون ما جزو کشورهایی با جمعیت جوان محسوب می‌شویم، اما بنابر روندی که پیش رویمان است، جمعیت کهن‌سالی خواهیم داشت.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با تاکید بر آمار قابل توجه سالمندانی که نیاز به مراقبت خواهند داشت، بیان کرد: معمولا ۸۰ درصد جمعیت سالمندان بطور مستقل از پس نیازهای خود برمی‌آیند. از مابقی این آمار ۱۳ درصد برای رفع نیازهای خود به کمک نیازمند هستند و ۵ درصد از سالمندان کشور نیز برای رفع نیازهای روزمره کاملا وابسته هستند. باید توجه کنیم که چند درصد سالمند وابسته خواهیم داشت و چند درصد سالمندانی خواهیم داشت که به کمک نیاز دارند.

وی در ادامه افزود: حتی سالمندانی که غیروابسته محسوب می‌شوند، به زندگی مستقل، تامین اجتماعی، پوشش درآمدی و خدمات بهداشتی مناسب نیاز خواهند داشت.

نفریه در خصوص اشتغال سالمندان در کشور گفت: امروز بیکاری در سالمندان ما کمتر از جوانان است.آنچه لازم است درباره سالمندان پیش‌بینی شود، خدمات تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی است و این ملزومات است که ما را نسبت جمعیت کهن سال پیش‌رو نگران می‌کند.

وی در ارتباط با سند ملی سالمندان گفت: سند ملی سالمندان به تازگی رونمائی شده است. این سند مشخص می‌کند که نیازهای سالمندان ما امروز چه موضوعاتی است. نیازهای سالمندان را احصا و مشخص می‌کند که اهداف پیش‌روی ما برای رفع مشکلات ۲۰ تا ۳۰ سال آینده چه خواهد بود. برای رفع مشکلات آتی باید از این سند پیروی شود. دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه سالمندی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند در این سند همکاری و پیش‌بینی لازم را داشته باشند و خوشبختانه همکاری لازم وجود دارد.

نفریه درباره خدمات سازمان بهزیستی به سالمندان اظهار کرد: برای سالمندان از سوی سازمان بهزیستی برنامه‌های مختلفی تدبیر شده است. نگهداری در مراکز سالمندی آخرین اولویت ما برای سالمندان است. حتی معتقدیم بیماران سالمند هم باید در ارتباط با خانواده و در بستر اجتماع باشند.

وی در ادامه گفت: یک گروه از سالمندان نیاز به مراقبت‌هایی دارند که در خانه ممکن نیست. ما ۱۴۷ مرکز روزانه داریم. در این مراکز روزانه سالمندان کارهای خود را انجام می‌دهند. سرحال هستند و خدمات لازم پزشکی و فرهنگی و درمانی دریافت می‌کنند. این دسته از سالمندان یک گروه شاد را تشکیل می‌دهند. این مراکز روزانه بسیار با مراکز شبانه‌روزی ما تفاوت دارند.

نفریه تصریح کرد: از طرف دیگر ما گروه مراقبت در منزل را داریم. ۱۰۵ مرکز داریم که خدمات مراقبتی را ارائه می‌دهند. سالمندان می‌توانند به طور گروهی و مستقل در این مراکز زندگی کنند و هفته‌ای یک یا دوبار به خانواده سر بزنند. همچنین باشگاه فرزانگان را تاسیس کرده‌ایم که کانون سالمندان است. سالمندان به دور هم جمع می‌شوند و از تجارب همدیگر استفاده می‌کنند. روند باید بصورت جامعه محور و خانواده محور باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور