گزارش تصویری

قم / گزارش تصویری همایش تکریم منزلت سالمندان

همایش تکریم منزلت سالمندان در مجتمع فرهنگی و تربیتی و اقامتی حضرت معصومه کمیته امداد امام خمینی ره با حصور استاندار؛آیت الله حسینی بوشهری ؛ مدیران کل تعاون ؛ کمیته امداد وبهزیستی بمناسبت هفته سالمندان

گزارش تصویری همایش تکریم منزلت سالمندان در مجتمع فرهنگی و تربیتی و اقامتی حضرت معصومه کمیته امداد امام خمینی ره با حصور استاندار؛آیت الله حسینی بوشهری ؛ مدیران کل تعاون ؛ کمیته امداد وبهزیستی بمناسبت هفته سالمندان

 

منبع: روابط عمومی بهزیستی قم