به مناسبت روز جهانی سالمند

فیلم | حضور مدیر کل بهزیستی لرستان در برنامه زنده تا همیشه زندگی شبکه افلاک

مدیر کل بهزیستی لرستان با حضور در برنامه تا همیشه زندگی ویژه خانواده با موضوع روز جهانی سالمند، به ارائه خدمات و عملکرد بهزیستی لرستان پرداخت.

مدیر کل بهزیستی لرستان با حضور در برنامه تا همیشه زندگی ویژه خانواده با موضوع روز جهانی سالمند، به ارائه خدمات و عملکرد بهزیستی لرستان پرداخت.

منبع: روابط عمومی بهزیستی لرستان