به مناسبت روز جهانی سالمند

حضور مهندس سراج در مراسم روز جهانی سالمندان در ساری

مهندس «مصطفی سراج» مدیرکل دفتر امور مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در مراسم روز جهانی سالمندان در ساری، یکی از مهمترین سیاست های بهزیستی در حوزه توانمندسازی سالمندان توسعه وتقویت برنامه های خانواده محور وفراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور سالمند در خانواده وجامعه است.

 مدیرکل دفتر امور مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور ۸۲ درصد سالمندان کشور در انجام فعالیت های روزانه توانا هستند. ۱۸ درصد از جامعه سالمندان نیازمند حمایت و ۵درصد هم کاملا وابسته به حمایت دیگران هستند.

میانگین رشد تعداد مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ ،حدود ۱۴۸درصد بوده ودر استان مازندران ۱۷۷درصد که از میانگبن کشوری بالاتر است.

برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان در چهارمحور فعالیتها ،اعتبارات موردنیاز ،تعیین متولیان وزمان بندی اجرا تدوین می شود.

در قانون حمایت از حقوق معلولان حمایتهای اقتصادی ،اجتماعی و..برای سالمندان کم توان دیده شده از جمله کمک هزینه معیشت وپرستاری …که در صورت تحقق وابلاغ اعتبارات مورد نیاز اقدامات موثری در حوزه سالمندی به عمل خواهد آمد.

سند ملی سالمندان که با تلاش فراوان چندین ساله مدیران سیاستگذاران،متخصصان و… در حوزه های مختلف تهیه شده شامل شش هدف اصلی است ۱٫ ارتقا سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، ۲٫ توانمند سازی سالمندان ۳٫حفظ وارتقا سلامت جسمی .روانی واجتماعی سالمندان ۴٫ ارتقا سرمایه اجتماعی وحمایت های اجتماعی۵٫ توسعه زیرساختهای موردنیاز ۶٫ امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور