در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان

۸۰ درصد سالمندان در خانه زندگی می‌کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود ۸۰ درصد سالمندان در میان خانه و خانواده خود زندگی می‌کنند، گفت: این امر نشان می‌دهد که هنوز جامعه خانواده محور بوده و موضوع بسیار ارزشمند است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود ۸۰ درصد سالمندان در میان خانه و خانواده خود زندگی می‌کنند، گفت: این امر نشان می‌دهد که هنوز جامعه خانواده محور بوده و موضوع بسیار ارزشمند است.

«محمد شریعتمداری» افزود: امروز امید به زندگی لز ۵۲ به ۷۳ سال رسیده است بنابراین باید اقداماتی انجام دهیم که سالمندان احساس مفید بودن کنند و جایگاه واقعی آنها را در جامعه تبیین کنیم.

دکتر شریعتمداری به سند ملی ساامندان اشاره کرد و بیان داشت:باید این سند چراغ را ه ما قرار گیرد وضروری است از پتانسیل و ظرفیت سالمندان استفاده کرد. همچنین زندگی تؤام با عزت برای آنها فراهم شود.

وی گفت: شورای ملی سالمندان باید اجراکننده تصمیمات دولت باشد و مهمتر این که مشارکت سالمندان را نیز داشته باشند و از نظرات سازمان های مردم نهاد نیز در تصمیم گیری های خود استفاده کنند.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه ۷۰۰ میلیون جمعیت بالای ۶۰ سال در دنیا زندگی می کنند، گفت: این جمعیت در سال آینده در دنیا افزایش پیدا می کند که البته در کشور ما روند سالمندی بسیار سریع تر از افزایش جمعیت پیش می رود.

وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت سالمندی ۳.۶ درصد است، گفت: این در حالی است که رشد جمعیت کشور ۱.۲ درصد است و این نشان می دهد جمعیت سالمندی سه برابر از رشد جمعیت پیشی گرفته است.

شریعتمداری گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد جمعیت بالای ۶۰ سال ما به یک چهارم جمعیت کشور می رسد که تعداد آنها از ۱۳ میلیون نفر نیز می گذرد و در صورتی که برنامه ریزی های لازم از حالا انجام نشود، با مشکل و گرفتاری هایی روبرو خواهیم شد.

به گفته وزیر تعاون، همچنین باید اقدامی انجام دهیم که سالمندان بعد از دوره بازنشستگی باز هم در زمینه شغل خودشان مشارکت داشته باشند و در این صورت است که احساس حیات کرده و میل به زندگی در آنها زیاد می شود. حتی می توان یک اتاق در هر اداره به انها اختصاص داد تا از نظرات و تجربیات انها استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در وزارت رفاه هدیه ای که می توانیم به سالمندان بدهیم این است که هم قدرت عشق و هم احساس مشارکت را در بین آنها ایجاد خواهیم کرد.

در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان از ۱۰ سالمند تقدیر شد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور