به مناسبت روز جهانی سالمند

بازدیدمعاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مرکز جامع توانبخشی سالمندان

«حبیب‌الله مسعودی‌فرید» معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور در سفر به استان اصفهان ضمن دیدار با فرماندار شهرستان نایین از مرکز جامع توانبخشی سالمندان و معلولین الزهرا(س)، بازدید کرد.

«حبیب‌الله مسعودی‌فرید» معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور در سفر به استان اصفهان ضمن دیدار با فرماندار شهرستان نایین از مرکز جامع توانبخشی سالمندان و معلولین الزهرا(س)، بازدید کرد.

 

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل بهزیستی کشور