مدیر کل بهزیستی استان قزوین

قزوین/ بیش از ۱۰ هزار سالمند زیر چتر حمایتی بهزیستی قزوین

علیرضا وارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: ۱۰ هزار و ۳۶۰ سالمند در استان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

علیرضا وارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: ۱۰ هزار و ۳۶۰ سالمند در استان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

علیرضا وارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین ،گفت: در حال حاضر این نهاد از ۴ هزار و ۵۹۶ سالمند مرد و ۵ هزار و ۷۶۴ سالمند زن حمایت می‌کند.

به گفته وارثی، ۲ هزار و ۶۲۸ نفر از سالمندان مستمری دریافت می‌کنند.

وارثی اضافه کرد: ۴۱۰ سالمند در ۸ مرکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند.

به گفته او، ۲۰۰ نفر هم از خدمات ۴ مرکز روزانه سالمند بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: برابرقانون جامع حمایت‌های مالی سازمان، سالمندان دارای معلولیت از خدماتی از جمله هزینه درمان، دفترچه بیمه خدمات درمانی، وسایل کمک توانبخشی و کمک هزینه مناسب سازی استفاده می‌کنند.

وارثی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی معلولان و سالمندان گفت: افزایش کیفیت زندگی معلولان و سالمندان و ارتقاء توانایی افراد دارای معلولیت از طریق آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقاء عملکرد زندگی روزمره و افزایش سطح استقلال فردی و همچنین رعایت عدالت و تسهیل دسترسی به منابع و فرصت‏های اجتماعی از جمله اهداف این طرح است.

نهم مهر ماه بعنوان روز جهانی سالمند نام گذاری شده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی قزوین