هفته سالمندی

بازدید معاون توانبخشی بهزیستی کشور از خانه سالمندان محمدیه بوشهر

دکتر محمد نفریه معاون توانبخشی و دکتر کاظم نظم ده مدیر کل ارزیابی عملکرد بهزیستی کشور به همراهی دکتر حاجیونی مدیر کل ، معاونین و مسئولین بهزیستی استان از مرکز سالمندان محمدیه بوشهر بازدید کردند.

دکتر محمد نفریه معاون توانبخشی و دکتر کاظم نظم ده مدیر کل ارزیابی عملکرد بهزیستی کشور به همراهی دکتر حاجیونی مدیر کل ، معاونین و مسئولین بهزیستی استان از مرکز سالمندان محمدیه بوشهر بازدید کردند.

دکتر محمد نفریه معاون توانبخشی و دکتر کاظم نظم ده مدیر کل ارزیابی عملکرد بهزیستی کشور به همراهی دکتر حاجیونی مدیر کل ، معاونین و مسئولین بهزیستی استان از مرکز سالمندان محمدیه بوشهر بازدید کردند.

 

 

منبع: مرکز سالمندان محمدیه بوشهر
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.