هفته سالمندی

فرصت‌های برابر برای تمام سنین

نهم مهر (اول اکتبر) هر سال تحت عنوان روز جهانی سالمند نام گذاری شده است و امسال شعار این روز جهانی "فرصت‌های برابر برای تمام سنین" تعیین شده است.

نهم مهر (اول اکتبر) هر سال تحت عنوان روز جهانی سالمند نام گذاری شده است و امسال شعار این روز جهانی “فرصت‌های برابر برای تمام سنین” تعیین شده است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • ۷ مهر ۹۸
  • تعداد بازدید : 1148
  • تعداد نظرات : بدون نظر
  • دردسته : عکس روز