شورای سالمندی استان کرمان

کرمان / تمامی ادارات استان کرمان موظف به اجرای سند راهبردی سالمندی هستند

استاندار کرمان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای سند راهبردی سالمندی و مناسب سازی محیط اداری و عمومی برای استفاده سالمندان و معلولین از خدمات مختلف هستند.

استاندار کرمان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای سند راهبردی سالمندی و مناسب سازی محیط اداری و عمومی برای استفاده سالمندان و معلولین از خدمات مختلف هستند.

محمدجواد فدائی استاندار کرمان  امروز دوشنبه ۲۵ شهریورماه در شورای سالمندی استان کرمان گفت: بحث سالمندان هم به لحاظ قانونی در قانون اساسی و برنامه ششم توسعه به آن توجه شده است و هم به لحاظ شرعی در قرآن و سنت پیامبر (ص) به اهمیت آن اشاره شده است.

او با اشاره به آیه قرآن کریم در سوره یس به بحث سالمندی گفت: خداوند در آیه ۶۸ سوره یس می‌فرمایند ” وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا یَعْقِلُونَ” و ما هر کس را عمر دراز دهیم (به پیری) در خلقتش تغییر دهیم. آیا (در این کار) تعقل نمی‌کنند (که اگر عمر به دست طبیعت بود پس از کمال به نقصان باز نمی‌گشت)؛ که این آیه به صورت بارزی به فرارسیدن سالمندی برای هر جامعه و فردی اشاره دارد.

استاندار کرمان با اشاره به سنت پیامبر (ص) درباره اهمیت سالمندی تصریح کرد: پیامبر اکرم در این روایت احترام به سالمندان را احترام به پیامبر می‌داند و همگان را نسبت به توجه به آن‌ها سفارش می‌کند.

فدائی اظهار داشت: گاهی اوقات عرض یک پیاده رو به گونه‌ای است که استفاده از آن را برای معلولان و سالمندان با مشکل مواجه می‌کند و اگر مسئولان خودشان را به جای معلولان بگذارند پی به مشکلات این قشر خواهند برد.

او افزود: خوشبختانه در سند راهبردی سالمندی وظایف همه دستگاه‌ها در قبال سالمندان مشخص شده است و از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم نسبت به وظایف قانونی خود در قبال سالمندان و مناسب سازی محیط برای استفاده این اقشار متناسب با وظایف محوله براساس سند سالمندی، عمل کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اداری استان گزارش کتبی مبنی بر فعالیت مناسب‌سازی ادارات خود طی دو سال گذشته را ارائه کنند تصریح کرد: این گزارش‌ها توسط کارشناسانی باید مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد تا بتوانیم دریک برنامه زمان بندی مشخص شرایط حضور معلولان و سالمندان در ادارات به سادگی فراهم شود.

منبع: بهزیستی شهرستان کرمان