مدیرکل بهزیستی استان کرمان

کرمان / ۸.۲ درصد جمعیت استان کرمان را سالمندان تشکیل می دهند

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در سرشماری سال ۹۰ جمعیت سالمندی استان کرمان ۶.۷ درصد بود، گفت: این آمار اکنون به ۸.۲ درصد رسیده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در سرشماری سال ۹۰ جمعیت سالمندی استان کرمان ۶.۷ درصد بود، گفت: این آمار اکنون به ۸.۲ درصد رسیده است.

عباس صادق‌زاده عصر دوشنبه در شورای سالمندی استان کرمان اظهار کرد: ۹.۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه در سرشماری سال ۹۰ جمعیت سالمندی استان کرمان ۶.۷ درصد بود، افزود: این آمار اکنون به ۸.۲ درصد رسیده است.

صادق زاده با اشاره به رونمایی سند راهبردی سالمندی در استان کرمان عنوان کرد: این سند نقشه راهی برای تمامی دستگاه هاست و موظف به اجرای برنامه های آن هستند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در این خصوص اظهار کرد: سند گفته شده به تمامی دستگاه های استان کرمان ابلاغ شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر در استان کرمان رویکرد مناسب‌سازی به یک نیمه فرهنگ تبدیل شده است و در دستور کار قرار دارد.

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان