معاون استانداری اصفهان

اصفهان/ نایین| بازدید دکتر قاضی عسگر از مرکز نگهداری از سالمندان الزهراء

دکتر سید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در سفر به شهرستان نایین به همراه مسئولین نایین و مدیران صنایع، واحد های صنعتی، معدنی، کارگاه های تولیدی شهرستان از مرکز نگهداری از معلولین و سالمندان شهرستان نایین بازدید به عمل آوردند.

 دکتر سید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در سفر به شهرستان نایین به همراه مسئولین نایین و مدیران صنایع، واحد های صنعتی، معدنی، کارگاه های تولیدی شهرستان از مرکز نگهداری از معلولین و سالمندان شهرستان نایین بازدید به عمل آوردند.

دکتر قاضی عسگردر بدو ورود به شهرستان نایین با حضور در گلزار شهدای شهر نایین در مراسم غبار روبی مزار مطهر شهدای مدفون در آستان امامزاده سلطان سید علی علیه السلام به همراه مسئولین شهرستان شرکت نمود و پس از آن  با حضور در مرکز الزهراء از بخش های مختلف این مرکز ازجمله بخش نگهداری از معلولین، بخش نگهداری از سالمندان و همچنین اولین سینمای شهرستان نایین که در این مرکز در حال راه اندازی می باشد بازدید کرد.

منبع: روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نایین