معاون توانبخشی شمیرانات

تهران / شمیرانات، افتتاح اولین مرکز روازنه سالمندان در شمیرانات

اولین مرکز روزانه سالمندان به نام وقت زندگی با ظرفیت 50 نفر در 4 طبقه بسیار مجهز با حضور معاون توانبخشی شمیرانات و کارشناسان بهزیستی کشور و استان تهران افتتاح شد.

اولین مرکز روزانه سالمندان به نام وقت زندگی با ظرفیت ۵۰ نفر در ۴ طبقه بسیار مجهز با حضور معاون توانبخشی شمیرانات و کارشناسان بهزیستی کشور و استان تهران افتتاح شد.

اولین مرکز روزانه سالمندان به نام وقت زندگی با ظرفیت ۵۰ نفر در ۴ طبقه بسیار مجهز با حضور معاون توانبخشی شمیرانات و کارشناسان بهزیستی کشور و استان تهران افتتاح شد.

نسیم حق گو معاون توانبخشی شمیرانات هدف از افتتاح مراکز روزانه سالمندان را حضور بیشتر سالمندان در خانواده و همچنین دریافت خدمات توانبخشی سالمندی در راستای توانبخشی جسمی ، روانی و اجتماعی بیان کرد.

دکتر مهرداد بقایی موسس و مسئول فنی مرکز گفت: سالمندی یک ورق جدید و بهترین فرصت در دوران زندگی است؛ که با برنامه ریزی صحیح با بهترین شرایط ممکن می توان به زندگی ادامه داد.

گفتنیست: در این مرکز از برنامه ها و آموزش های مختلف مانند ورزش، یوگا، موسیقی، کتابخانه، برگزاری اردو های مختلف و… با توجه به علاقه سالمندان برنامه ریزی می شود.

منبع: روابط عمومی بهزیستی شمیرانات