معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور

بررسی افزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان و سالمندان در کمیسیون اجتماعی دولت

«محمد نفریه» معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، گفت: افزایش یارانه مراکز نگهداری سالمندان و معلولان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور، گفت: افزایش یارانه مراکز نگهداری سالمندان و معلولان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است.

 «محمد نفریه» معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، با بیان این مطلب، گفت: هم‌اکنون ۲۳۰۰ مرکز نگهداری یا آموزش توانبخشی در کشور فعال هستند که ۲۵ هزار نفر پرسنل در این مراکز ارائه خدمات به معلولان و سالمندان دارند. حدود ۱۲۰ هزار نفر از معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن، تحت پوشش این مراکز قرار گرفته‌اند و در واقع هزینه‌های مراکز توانبخشی هر ساله طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تعیین تکلیف می‌شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: براساس قوانین و مقررات هر ساله نماینده انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولان کشور، نماینده سازمان بهزیستی و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان و کف یارانه مراکز توانبخشی تصمیم‌گیری می‌کنند و بر اساس آن میزان مشخص شده یارانه در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به افزایش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف، بهزیستی نیز جلساتی را با دستگاه‌های مرتبط در مراکز برگزار کرد که در این جلسات درخواست افزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان و سالمندان ارائه شد که این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به شرایط احتمال افزایش یارانه مراکز وجود دارد که البته در آذر ماه سال گذشته یارانه مراکز چند درصد افزایش یافت.

 

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل .