سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری شهریار

تهران/ ضرورت هم افزایی مسئولان در ساماندهی امور سالمندان

پرهیز از اقدامات جزیره ای در حوزه سالمندان و ضرورت هم افزایی مسئولان شهرستان جهت ساماندهی امور سالمندان از اهمیت بسزایی برخوردار است

سید جمال جلیلی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار در جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان شهریار گفت: پرهیز از اقدامات جزیره ای در حوزه سالمندان و ضرورت هم افزایی مسئولان شهرستان جهت ساماندهی امور سالمندان از اهمیت بسزایی برخوردار است

 جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان شهریار به ریاست جلیلی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهریار و با حضور سبزگلین رئیس اداره بهزیستی و جمعی دیگر از روسا، مدیران و مسئولین دستگاه ها و ادارات شهرستاان شهریار در محل فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ سید جمال جلیلی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار در این جلسه ضمن تبریک به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی و خیرمقدم به مسئولین حاضر، با اشاره به لزوم توجه به سالمندان اظهار داشت: نحوه معاشرت با سالمندان در جامعه، ویترین جامعه است که پشتیبانی از این افراد زمینه ساز فرهنگ سازی و منزلت بخشی به سالمندان می باشد.
وی به ضرورت توجه به سالمندان در برنامه های کاری و زندگی شخصی اشاره کرد و افزود: محتوا و دستورالعمل این شورا تکالیف مشخصی را برای هر کدام از ادارات پیش بینی کرده که به مرور این تکالیف و پیگیری آن ها حرکت ارزشمندی جهت حمایت، پشتیبانی و خدمات دهی به این قشر فراهم می سازد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهریار با اشاره به اقدامات دولت در راستای اجرای طرح سلامت و جامعه سالم اظهار داشت: بخشی از اقدامات معطوف به حمایت از سالمندان در قالب پوشش بیمه و غیره می باشد توجه به سالمندان را در دستور کار قرار داده تا برنامه ها در یک راستا به صورت منطقی پیش برود و از اقدامات جزیره ای پرهیز شود.
جلیلی همچنین در مورد کارت منزلت برای سالمندان که امتیازاتی را برای این قشر لحاظ میکند عنوان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب، پیگیر اجرایی شدن این امر در شهریار نیز باشیم.

منبع: فرمانداری شهریار