دکتر محسن سلمان‌نژاد

اهمیت توجه به موضوع سالمندی، رشد سریع سالمندی و نبود زیرساخت‌های لازم

رئیس دبیرخانه شورای سالمندی کشور در خصوص اهمیت توجه به موضوع سالمندی، رشد سریع سالمندی و نبود زیرساخت‌های لازم برای مراقبت از سالمندان مطالبی را عنوان نمود.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندی کشور در خصوص اهمیت توجه به موضوع سالمندی، رشد سریع سالمندی و نبود زیرساخت‌های لازم برای مراقبت از سالمندان مطالبی را عنوان نمود.

دکتر سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای سالمندی کشور در نخستین رویداد ملی کارآفرینی، فناوری؛ مراقبت و سالمندی که در مرکز دانشگاه پیام نور برگزار می شود، با بیان این که در کشور ایران جمعیت سالمندی در مدت ۳۰ سال به چهار برابر می رسد، تاکید کرد: متاسفانه تاکنون برای رفع این مشکل زیرساخت های لازم فراهم نشده است و برای رفع این مشکل می بایست نهادسازی هایی برای کمک به خانواده ها صورت گیرد.

دکتر سلمان نژاد با بیان این که در کشور ایران جمعیت سالمندی در مدت ۳۰ سال به چهار برابر می رسد، تاکید کرد: متاسفانه تاکنون برای رفع این مشکل زیرساخت های لازم فراهم نشده است و می بایست نهادسازی هایی برای کمک به خانواده ها صورت گیرد.

دکتر محسن سلمان‌نژاد با بیان کشور شتابان به سمت پدیده سالمندی پیش می رود، تصریح کرد: آمار نشان می دهد که طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت کشور ۷٫۵ میلیون ( ۹٫۲) و در سال ۲۰۱۵ به ۱۴٫۵ درصد و تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد به این معنی که به ازای هر ۳ نفر یک سالمند خواهیم داشت.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور