مدیر کارآفرینی سازمان نظام پرستاری

گزارش مشروحی از اولین روز برگزاری رویداد کارآفرینی، فناوری؛ مراقبت و سالمندی

مدیر کارآفرینی سازمان نظام پرستاری به ارائه گزارش مشروحی از نخستین روز برگزاری رویداد کارآفرینی، فناوری؛ مراقبت و سالمندی پرداخت.

مدیرکارآفرینی سازمان نظام پرستاری به ارائه گزارش مشروحی از نخستین روز برگزاری رویداد کارآفرینی، فناوری؛ مراقبت و سالمندی پرداخت.

دکتر مژگان ظریف رفتار  گزارش مشروحی از برگزاری اولین روز رویداد ملی کارافرینی، فناوری؛ مراقبت و سالمندی ارائه نمود.

در ابتدای این رویداد دکتر محمدعلی کریمی معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور در خصوص حمایت  دانشگاه پیام نور از استارت آپ ها ایراد سخنرانی کرد.

در ادامه دکتر اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان این که سازمان نظام پرستاری برای نخستین باربه حوزه کارآفرینی ورود کرده و می تواند و قرار است که از نخستین مرکز رشد و شتابدهنده سازمان رونمایی شود، سخنرانی نمود.

مجتبی یوسفی نماینده  صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص حمایت از این رویداد و کارآفرینان و ارائه تسهیلات لازم به آنها پرداخت .

دکتر سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای سالمندی کشور در خصوص اهمیت توجه به موضوع سالمندی، رشد سریع سالمندی و نبود زیرساخت‌های لازم برای بر روی مراقبت از سالمندان مطالبی را عنوان نمود.

در ادامه آموزش های تیمی، تیم ها که به مدت ۳ ساعت در خصوص نحوه تجاری سازی ایده ها و تهیه بوم کسب و کار بود ، انجام شد. 

وی اظهار داشت : در این رویداد ۲۶ تیم حضور یافتند که سه تیم از آن ها ایده ساخت یک دستگاه سخت افزاری  داشتند و ایده سایر تیم ها در خصوص راه اندازی یک اپلیکیشن در حوزه سلامت بود  

مدیر کارآفرینی سازمان نظام پرستاری افزود: در ادامه رویداد مربیان کارآفرین به بررسی ایده های حاضر در رویداد پرداختند و ایده ها را به لحاظ طراحی بوم کسب و کار، طراحی رابط های کاربری و سایر جنبه های مالی، بازار و زیر ساخت مورد بررسی قرار دادند. 

وی درپایان افزود: فرایند منتورینگ رویدادها تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور