مرکز بهداشت استان اصفهان

اصفهان / اصفهان پیر می شود!

دکتر راحله صادق گفت: هر ساله ۱۱ جولای مصادف با ۳۰ اردیبهشت ماه روز جهانی جمعیت نامگذاری شده؛ این نامگذاری به علت اهمیتی است که جمعیت و شاخصه‌های آن بر توسعه جوامع دارند.

دکتر راحله صادق گفت: هر ساله ۱۱ جولای مصادف با ۳۰ اردیبهشت ماه روز جهانی جمعیت نامگذاری شده؛ این نامگذاری به علت اهمیتی است که جمعیت و شاخصه‌های آن بر توسعه جوامع دارند.

وی اذعان کرد: تعداد کودکانی که در یک جمعیت وجود دارند، تعداد افراد میانسال، افراد سالمند و نسبت جمعیت زن و مرد ممیزه‌هایی هستند که بر روی سیاست جامعه تاثیر دارد.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین شاخصه‌های جمعیتی که از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع باروری کلی یا تعداد فرزندانی است که هر زن در جامعه دارد، گفت: بر اساس شاخصه T F R اگر به ازای هر زن ۱/۲ باروری باشد به حد جانشینی و جایگزینی رسیده ایم، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته این آمار به زیر ۷/۱ رسید.

وی در ادامه افزود: در همین راستا با ابلاغ سیاست‌های جمعیتی به حد جایگزینی خواهیم رسید و امیدواریم آمار‌ها از این مقیاس بالاتر برود تا شاهد یک جمعیت جوان بالنده و پایا باشیم؛ امسال چهارمین سال ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری است که در قالب ۱۴ بند به عنوان سیاست‌های جمعیتی ترویج داده شده.

صادق ادامه داد: در حال حاضر در کشورمان در یک پنجره جمعیتی قرار گرفته ایم، در واقع متولدین دهه ۶۰ در دوره میانسالی قرار دارند همچنین معضل دیگری که درگیر آن هستیم خانواده‌های تک فرزندی است و مسلما پیامد‌های تک فرزندی هم بر روی شاکله‌ی خانواده و جامعه تاثیرگذار است.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مهم وزارت بهداشت تاکید بر کاهش خانواده‌های تک فرزندی و حتی دو فرزندیست چرا که شیوع این نوع از خانواده‌ها می‌تواند بر آسیب‌های اجتماعی اثر گذار باشد.

این کارشناس ارشد حوزه جمعیت از برنامه‌های وزارت بهداشت درهفته جمعیت خبر داد و افزود: شناسایی زوجین نابارور و ارائه تسهیلات ویژه در قالب بیمه و درمان رایگان از جمله اقدامات وزارت بهداشت می‌باشد تا بتوانند با حفظ سلامت دارای فرزند شوند؛ همانطور که گفته شد ما در یک پنجره جمعیتی قرار داریم که این پنجره از کودکان، زنان بارور، افراد میانسال و مسن تشکیل شده؛ طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان اصفهان را نزدیک به ۸ درصد کودکان، ۱۵ درصد زنانی که در سن باروری قرار دارند و ۴۲ درصد افراد مسن تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: حدود ۱۰ درصد از خانواده‌ها تک فرزند هستند و حدود ۲۰ درصد از زوجین نابارورند و نیاز به درمان دارند؛ میانگین جمعیت سالمندان کشور طبق آخرین سرشماری ۵/۹ و در استان اصفهان ۶/۱۰ گزارش شد که این آمار نشان دهنده‌ی سرعت رشد جمعیت سالمندی استان است.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان در پایان تاکید نمود: نیازمند مساعدت همه دستگاه‌ها در افزایش T F R هستیم تا بتوانیم به حد جایگزینی برسیم.

 

منبع: استانداری اصفهان