مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

اردبیل / سالمندی جمعیت در آینده نیازمند مدیریت است

شفیع شفیعی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل امروز در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان گفت: توجه به بهداشت و امکانات رفاهی جامعه برای سالمندان از مهم ترین حوزه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شفیع شفیعی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل امروز در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان گفت: توجه به بهداشت و امکانات رفاهی جامعه برای سالمندان از مهم ترین حوزه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود : با توجه به جوانی جمعیت در حال حاضر، لازم است افزایش تعداد زاد و ولد فرهنگ سازی شود.

شفیعی بیان کرد: باید با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای لازم در خصوص افزایش جمعیت سالمند ، نرخ باروری را در جامعه افزایش دهیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل به وضعیت استان در خصوص مرگ و میر بر اثر بیماری های غیر واگیر اشاره کرد و گفت: این بیماری ها بیشتر به سبک زندگی وابسته بوده و باید تلاش کنیم فرهنگ تغذیه صحیح و ورزش را در بین مردم نهادینه کنیم.

وی افزود: زنان استان اردبیل در رتبه اول کشور در خصوص چاقی قرار دارند و باید برای کاهش این میزان در جامعه اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد.

شفیعی ادامه داد : از لحاظ چاقی همچنین در بین مردان و زنان در سطح کشور مردان و زنان استان به طور مشترک در رتبه سوم چاقی قرار دارند.

وی با بیان اینکه چاقی مقدمه بسیاری از بیماری های می باشد ، گفت: حفظ سلامت جمعیت استان باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته و فرهنگ سازی های لازم برای کنترل بیماری ها از جمله فشار خون انجام شود.

منبع: استانداری اردبیل