مدیر کل شوراهای استانداری اردبیل

سالمندی جمعیت در آینده نیازمند مدیریت است

شفیع شفیعی روز یکشنبه در همایش روز ملی جمعیت در اردبیل تصریح کرد: توجه به بهداشت و امکانات رفاهی جامعه برای سالمندان از مهم ترین حوزه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شفیع شفیعی روز یکشنبه در همایش روز ملی جمعیت در اردبیل تصریح کرد: توجه به بهداشت و امکانات رفاهی جامعه برای سالمندان از مهم ترین حوزه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.


وی ادامه داد: با توجه به جوانی جمعیت در حال حاضر لازم است برای افزایش تعداد زاد و ولد فرهنگ سازی شود.
شفیعی بیان کرد: باید با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای لازم در خصوص جمعیت سالمند و نرخ افزایش باروری در جامعه اقدامات ممکن صورت گیرد.
مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری اردبیل به وضعیت استان در خصوص مرگ و میر بر اثر بیماری های غیر واگیر اشاره کرد و گفت: این بیماری ها بیشتر به سبک زندگی وابسته بوده و باید تلاش کرد فرهنگ تغذیه صحیح و ورزش در بین مردم نهادینه شود.
وی افزود: زنان استان اردبیل در رتبه اول کشور در خصوص چاقی قرار دارند و باید برای کاهش این میزان در جامعه اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد : از لحاظ چاقی همچنین در بین مردان و زنان در سطح کشور مردان و زنان استان به طور مشترک در رتبه سوم چاقی قرار دارند.
وی با بیان اینکه چاقی مقدمه بسیاری از بیماری های است، گفت: حفظ سلامت جمعیت استان باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته و فرهنگ سازی های لازم برای کنترل بیماری ها از جمله فشار خون انجام شود.
۳۰۰۳/ ۱۲۵۷
انتهای پیام

منبع: ایسنا