مدیرکل بهزیستی استان کرمان

کرمان / استاندار کرمان از سالمندان عیادت کرد

استاندار کرمان امروز (جمعه) در دومین روز از سال جدید با حضور در سرای سالمندان امیرالمومنین (ع) کرمان از اعضای این مجتمع عیادت کرد

محمد جواد فدائی استاندار کرمان امروز (جمعه) در دومین روز از سال جدید با حضور در سرای سالمندان امیرالمومنین (ع) کرمان از اعضای این مجتمع عیادت کرد.

محمد جواد فدائی در این بازدید از نزدیک در جریان روند فعالیت های سرای سالمندان قرار گرفت و با اهدای شاخه گل و هدایا فرا رسیدن سال جدید را به سالمندان تبریک گفت.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز گفت: حدود ۵۰ زن و مرد سالمند در این خانه حضور دارند که خدمات خوبی به آنها ارائه می شود.
عباس صادق زاده افزود: تعداد خانه های سالمندان در سراسر استان کرمان رو به افزایش است و خیرین باید در این بخش کمک کنند.
همچنین محمدجواد فدائی در دومین روز از نوروز از شیرخوارگاه مادر کرمان نیز بازدید کرد.
استاندار کرمان در ادامه بازدیدهای نوروزی خود با حضور در منزل عطا احمدی از این خیر مدرسه ساز کرمان عیادت کرد.
منبع: ایرنا