با حضور اعضای داوطلبان

تهران/برگزاری مراسم جشن پایان سال در خانه سالمندان حدیث عشق

مراسم جشن پایان سال وچیدن سفره هفت سین با حضور اعضای داوطلبان جمعیت هلال احمر شاهد شهر در خانه سالمندان حدیث عشق برگزار شد.

مراسم جشن پایان سال وچیدن سفره هفت سین با حضور اعضای داوطلبان جمعیت هلال احمر شاهد شهر در خانه سالمندان حدیث عشق برگزار شد.

اعضای داوطلبان جمعیت هلال احمر ضمن حضور و برگزاری مراسم شاد در این مرکز نگهداری از سالمندان به پیرایش و اصلاح سالمندان حاضر در این مرکز نیز پرداختند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور