رییس دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران عنوان کرد:

معرفی سرفصل های پیشنهادی برنامه سال ۲۰۱۹ در حوزه سالمندی جمعیت در ایران

نشست تخصصی بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری سازمان بهزیستی با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بعد از ظهر امروز در دفتر رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

نشست تخصصی بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری سازمان بهزیستی با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بعد از ظهر امروز در دفتر رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

این نشست با حضور “لیلا جودان” رئیس دفتر صندوق جمعیت ملل متحد درایران ،دکتر “قبادی دانا” رییس سازمان بهزیستی و دکتر”محسن سلمان نژاد” رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و جمعی از مسئولین سازمان بهزیستی کشور و با موضوع بررسی سرفصل های پیشنهادی برنامه سال ۲۰۱۹ در حوزه سالمندی جمعیت برگزار شد.

دکتر قبادی دانا در این نشست با اشاره به وضعیت خوب کشور ایران در دانش تئوریک و قوانین موجود  گفت:اما استفاده از این دانش نیازمند استفاده از تجربه سایر کشورهای  موفق در این زمینه است .همچنین  نگاه ما به سالمندی باید یک نگاه جامع باشد و ابعاد مختلف مثل سلامت ،جامعه پذیری  و امید به زندگی را دربر بگیرد.

وی گفت:درحال حاضر آسایشگاه های سالمندی جای خود را به خانه های کوچک سالمندی می دهد که به جای جمعیت زیاد در آسایشگاه های سالمندی در خانه های کوچک سالمندی شرایط متفاوت است. در این خانه های کوچک ۵ تا ۷ نفر باهم زندگی می کنند و اجازه خروج برای خرید کردن و  دیدن اقوام خود را دارند و این نشان دهنده توجه به سالمندان است.

رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: به شخصه تجربه خوبی از همکاری با UNFPA وقتی در هلال احمر بودم دارم . حتما قوی تر و مؤثرتر از گذشته می توانیم به همکاری ها ادامه دهیم داریم. در خصوص پیمایش ملی سالمندی  نیز آمادگی داریم در سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰  این پیمایش را انجام دهیم .

قبادی دانا با شاره به  عنوان اغراق آمیز “سونامی سالمندی ” در ایران گفت:  مردم ایران مردم باهوشی هستند و اگر اطلاع رسانی خوبی انجام شود و دانش عمومی ارتقا پیدا کند، سازگاری خوب با محیط دارند و می توانند با یک تغییر در روش زندگی به استقبال سالمندی بروند.

انجام پیمایش ملی سالمندی؛ زمینه ساز تکمیل و ارتقای سند راهبری جمعیت سالمندی در ایران

لیلا جودان” رییس دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران  نیز در ادامه این جلسه بر موضوع سالمندی جمعیت تأکید کرد و افزود:۱۰ درصد  جمعیت سالمند هستند (اگر از ۶۰ سالگی حساب کنیم) و تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ درصد  می رسند. تلاش ما همکاری و توافق با شورای سالمندی و ارائه کمک های فنی به سالمندان جهت رعایت حقوق این عزیزان است.

وی گفت: زمان مداخله در سیاست ها و راهبردهای  ایران در خصوص سالمندان  فرا رسیده است و بهتر است این مداخله به موقع و پیش از بروز مسئله جدی به فکر باشیم که البته  اقدامات خوبی درحال انجام است  و پیشرفت هایی نیز صورت گرفته است. همکاری ما روی تولید شواهد علمی در حوزه سالمندی است. مقالات سیاستگزاری، کارگاه های آموزشی برای تولید شاخص سالمندی برای ایران تهیه شده است که البته ما باید گزارش را بازبینی بکنیم .برای اولین بار برنامه ریزی برای پیمایش ملی برای سالمندان -که بواسطه آن جهت کار برای برنامه ریزی شما سیاستگذاران فراهم می شود-با همکاری دبیرخانه شورای ملی سالمندان در چندین دوره کارگاهی برگزار شد و پرسشنامه جدول زمانبندی تهیه و بودجه ای نیز  مشخص شده است.

 جودان گفت:نوع دیگر همکاری ما تقویت ظرفیت های فنی است. سال گذشته متخصصان بهزیستی و دستگاه های مرتبط با دبیرخانه در کارگاه های مختلف در حوزه سالمندان شرکت کرده اند و در طول سال های گذشته بخشی از ظرفیت فنی متخصصان بهزیستی دبیرخانه شورای ملی سالمندی برای ارتقای سند راهبری  سالمندی جمعیت به کار گرفته شد. متخصصان بین المللی جهت بازبینی آمدند و آن سند هنوز به تأیید نرسیده و در دست بازبینی است و  هنوز امکان کار روی این سند وجود دارد اگر پیمایش ملی سالمندی اتفاق بیافتد می توان سند را در دستور کار قرار داد.
 

کار دیگری که بهزیستی و دبیرخانه شورای سالمندی انجام داده شبکه ای از ارتباطات است. ا سال ۲۰۱۷  اولین سمینار منطقه ای با حضور ۱۱ کشور در تبریز اجرا شد .همچنین در سال گذشته کنفرانس منطقه ای سازمان کمک رسان با حضور ۱۲۵٫ متخصص خارجی از ۲۸ کشور دنیا ،معاون نماینده دبیر کل سازمان ملل و چندین وزیر از کشورهای متعدد برگزار شد.

گفتنی است سرفصل های پیشنهادی برنامه سال ۲۰۱۹ در حوزه سالمندی جمعیت به شرح  زیر است:

  1. حمایت فنی در حوزه اجرای پیمایش ملی سالمندی جمعیت (گردآوری و تحلیل داده)
  2.  حمایت فنی به منظور تدوین و اجرای طرح آزمایشی محیط دوستدار سالمند با همکاری بهزیستی و شهرداری (در راستای فعالیت های صورت گرفته  در سالهای قبل)
  3. حمایت فنی به منظور تدوین و اجرای برنامه توسعه اجتماع محور در حوزه سالمندان (استفاده از ظرفیت های محلات و اجتماع ها به منظور توانمندسازی سالمندان در حوزه های مراقبت، سلامت، درآمد و مشارکت اجتماعی)
  4. برگزاری روز جهانی سالمند (۱ اکتبر ۲۰۱۹) 
  5. فعالیت های مربوط به حوزه زنان و بحث آسیب های اجتماعی
منبع: رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور