رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

زنجان/ پرونده الکترونیکی سلامت برای ۱۰۲ هزار سالمند زنجانی تشکیل‌شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای سالمندان اشاره کرد و افزود: برای ۱۰۲ هزار سالمند در استان زنجان پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل‌شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای سالمندان اشاره کرد و افزود: برای ۱۰۲ هزار سالمند در استان زنجان پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل‌شده است.

پرویز قزلباش در جلسه کارگروه سالمندی، به تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای سالمندان اشاره کرد و افزود: برای ۱۰۲ هزار سالمند در استان زنجان پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل‌ شده است.

وی اظهار کرد: با تشکیل این پرونده سلامت سالمندان به‌روز مورد توجه قرار می گیرد و اطلاعات سلامتی سالمندان در دسترس خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بین ۶۶ دانشگاه علوم پزشکی در کشور جزو چهار دانشگاه برتر در اجرای سامانه سیب یا همان تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت است.

قزلباش تأکید کرد: بیش از ۶۲ پایگاه شهری و ۵۷ مرکز سلامت روستایی و ۴۵۰ خانه بهداشت در استان برای ثبت‌نام در سامانه سیب پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت، مراقبت‌های بهداشتی برای تمامی گروه‌های سنی و به‌خصوص کودکان و سالمندان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: در روستاهای استان هم استقبال از ثبت‌نام در سامانه سیب بسیار خوب است.

منبع: بهزیستی استان زنجان