ریس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان کردستان:

سالانه ۷۰۰ هزار نفر به آمار سالمندان کشور افزوده می شود

ریس سازمان بهزیستی کشور از گسترش خانه های حمایتی سالمندان خبر داد و گفت: این خانه ها با مراکز نگهداری سالمندان متفاوت هستند و ساختاری شبیه خانواده دارند.

ریس سازمان بهزیستی کشور از گسترش خانه های حمایتی سالمندان خبر داد و گفت: این خانه ها با مراکز نگهداری سالمندان متفاوت هستند و ساختاری شبیه خانواده دارند.

«وحید قبادی دانا» ریس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه افتتاح خانه حماینی سالمندان “۱۷ شهریور” سنندج گفت: در این خانه ها، تعداد محدودی سالمند به طور مثال ۱۰ سالمند زندگی می کند و شرایط آنها مانند خانه است.

وی تصریح کرد: اجمعیت سالمندان در کشور در حال حاضر از هشت میلیون نفر فراتر رفته است و نرخ رشد سالیانه سالمندی در کشور ۳٫۸ درصد است. 

رییس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت سالمند در آینده و اینکه سالانه ۷۰۰ هزار سالمند به جمعیت سالمندان کشور افزوده می شود، گسترش خانه های حمایتی سالمند یکی از طرح های خوب برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به شمار می رود.

قبادی دانا در پایان با اشاره به اینکه شرایط خاصی برای ورود سالمندان به خانه های حمایتی وجود ندارد و ورود آنها به صورت داوطلبانه خواهد بود یادآور شد: در ۳۰ سال آینده از هر سه نفر در کشور یک نفر سالمند خواهد بود؛ بنابراین باید سرعت انجام برنامه ها در حوزه سالمندی را افزایش داد. 
 

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل .