بهزیستی استان یزد

یزد / گرامیداشت چهلمین سال انقلاب در مرکز روزانه سالمندان زرتشتی

سالمندان زرتشتی مرکز روزانه پوروچیستا طی مراسمی چهلمین سال پیروزی انقلاب را گرامی داشتند.

سالمندان زرتشتی مرکز روزانه پوروچیستا طی مراسمی چهلمین سال پیروزی انقلاب را گرامی داشتند.

در این مراسم مدیرکل بهزیستی استان یزد طی سخنانی گفت: تاریخ، فرهنگ و هرچه که داریم و آنچه  که از انقلاب بدست آوردیم متعلق به همه ملت است.

وی با اشاره به حضور زرتشتیان در دفاع مقدس گفت: عشق و علاقه به میهن در تک تک مردم ایران است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد گستره وظایف و فعالیتهای بهزیستی را یادآور شد و گفت: بهزیستی در همه زمینه های کاری خود آماده همکاری و هماهنگی برای ارائه خدمات به عموم شهروندان است.

دکتر جلیل عفتی افزود: مرکز روزانه سالمندی پوروچیستا یکی از مراکز موفق بهزیستی به جهت همراهی و هماهنگی در ارائه خدمات به سالمندان است.

وی افزود: همه ادیان می توانند با نگاه به چارچوب و ضوابط خود در فعالیتهای بهزیستی و توسعه خدمات آن مشارکت داشته باشند.

 

منبع: روابط عمومی بهزیستی استان یزد