مرکز تحقیقات سالمندی اردکان

یزد/ اجرای طرح کوهورت سالمندی در اردکان آغاز شد

با حضور مسئولین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، طرح کوهورت از میان‌سالی تا سالمندی در مرکز تحقیقات سالمندی اردکان آغاز شد.

با حضور مسئولین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، طرح کوهورت از میان‌سالی تا سالمندی در مرکز تحقیقات سالمندی اردکان آغاز شد.

نسیبه زنجری در خصوص این طرح گفت: در دنیای امروز، رشد جمعیت سالمندان چالشی مهم هم برای ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و هم برای اعضاء خانواده‌ها و جامعه‌ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند است.

وی افزود: سالمندی، دوران حساسی از زندگی است و مطالعه مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی محسوب می‌شود ولی در جامعه، علیرغم رشد جمعیت سالمندان و تغییرات هرم جمعیتی، توجه مناسبی به نیازهای سالمندان به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌شود.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران اظهار داشت: بر اساس سرشماری‎های عمومی نفوس و مسکن، جمعیت سالمندان کشور طی سال‌های ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۰، نزدیک به چهار برابر شده است. در سرشماری ۱۳۹۵ حدود ۹ درصد از جمعیت کشور را افراد سالمند در برمی‌گیرد.

وی گفت: در چشم‌انداز ۱۴۳۰ و با توجه به رشد افزایشی جمعیت سالمندان پیش‌بینی می‌شود که یک‌چهارم جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل بدهند و این امر نشان‌دهنده این است که باید از الآن برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

زنجری افزود: این طرح در راستای غربالگری سلامت در تمام ابعاد ازجمله جسمانی، روان‌شناختی و اجتماعی افراد میان‌سال موردبررسی قرار می‌گیرد و هدف کلی اجرای طرح کوهورت، شناخت و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمند با بررسی فرآیند گذار از میان‌سالی به سالمندی است.

وی گفت: در این طرح، افراد میان‌سال حدود ۱۵ سال رصد خواهند شد تا به دوران سالمندی برسند و ما بتوانیم بفهمیم که بیماری‌هایی مانند دیابت، قلبی، عروقی، آلزایمر و اختلالات شناختی که در دوران سالمندی شایع است چه ریز فاکتورهایی را به وجود آوردند تا بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان اردکانی و درمجموع برای سالمندان کشور داشته باشیم.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در پایان اظهار داشت: در طرح کوهورت، ابعاد مختلف سلامت میان‌سالان و سالمندان به‌صورت یک مطالعه طولی و آینده‎نگر موردبررسی قرار می‌گیرد تا بتوان با شناخت سیر طبیعی سالمندی و عوامل تأثیرگذار بر بیماری‎های دوران سالمندی، ضمن تولید دانش مبتنی بر مستندات داخلی، روش‎های ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان را در جامعه ایران فراهم آورد.

منبع: اداره بهزیستی شهرستان اردکان