معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

مراکز مراقبت از سالمند با مجوز بهزیستی ایجاد می شوند

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: آیین نامه شرکت های مراقبت از سالمند تا پایان سال ابلاغ می شود. مراکز پرستاری در منزل که با مجوز وزارت بهداشت هستند با مراقبت از سالمند فرق دارند و مراکز مراقبت از سالمندان با مجوز بهزیستی وارد عرصه خدمات رسانی به مردم می شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: آیین نامه شرکت های مراقبت از سالمند تا پایان سال ابلاغ می شود. مراکز پرستاری در منزل که با مجوز وزارت بهداشت هستند با مراقبت از سالمند فرق دارند و مراکز مراقبت از سالمندان با مجوز بهزیستی وارد عرصه خدمات رسانی به مردم می شوند.

حسین نحوی نژاد با اشاره به رشد قارچ گونه شرکت های مراقب از سالمند و نیاز روزافزون مردم به این خدمات، تصریح کرد: ۹۹ درصد شرکت های تبلیغ کننده مراقب از سالمند، مجوز ندارند و هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که با ورود این مراقبان به منازل مردم، مشکلی پیش نیاید.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده تا بهزیستی به داوطلبان مراقبت از سالمندان درباره حمل و نقل سالمند، استحمام، دادن سرموقع دارو و غذا دادن به سالمند، آموزش هایی را ارائه کند. با توجه به اینکه برخی سالمندان نیاز دارند هر روز انسولین تزریق کنند، تزریق انسولین نیز به این مراقبان آموزش داده خواهد شد.

وی درباره اینکه چرا تاکنون این آموزش ها ارائه داده نشده بود، گفت: با توجه به زیاد بودن متقاضیان مراقبت از سالمندان، زیرساخت های ارائه این آموزش ها تاکنون فراهم نبود اما اکنون با مرکز کهریزک، جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی، کاربردی تفاهمنامه هایی امضا شده تا داوطلبان خدمات به سالمندان را آموزش دهند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: برنامه بهزیستی برای صدور مجوز برای شرکت های مراقب سالمند زیاد سختگیرانه نیست و تحصیلات دانشگاهی همراه با آموزش هایی در این زمینه کفایت می کند.

نحوی نژاد تاکید کرد: اگر مراکز مراقب سالمند، مجوز رسمی نداشته باشند، هزار و یک اتفاق می افتد بنابراین آموزش نیروها بسیار ضروری است. در اجرای صدور مجوز برای شرکت های مراقب سالمند هر یک از مراقبان یک کدشناسه دریافت می کنند.

وی ادامه داد: پرستاری در منزل که مجوز آن سوی وزارت بهداشت صادر می شود با مراقب سالمند فرق دارد و این مراقبان که از بهزیستی مجوز می گیرند، مسئولیت کار خود را خواهند پذیرفت.

وی یادآور شد: البته در حال حاضر ۳۰۰ مرکز «ویزیت در منزل» با مجوز بهزیستی در کشور فعالیت دارند که پزشکان عمومی در این طرح فشار خون، قند خون و زخم بستر، روانشناسان مسائل مربوط به سلامت روان مانند افسردگی، مددکاران امور مددکاری و فیزیوتراپیست ها کارهای فیزیوتراپی را پیگیری می کنند.

وی اضافه کرد: آموزش این طرح برای مددجویان بهزیستی رایگان است و مردم نیز برای استفاده از خدمات این مراکز می توانند آدرس آنها را از سایت بهزیستی دریافت کنند.

منبع: سازمان بهزیستی کشور