عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خطرات افزایش روند سالمندی

عامری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به دلیل سالمند شدن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود که پیک بزرگی از بیماری سرطان پیش رو باشد.

عامری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به دلیل سالمند شدن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود که پیک بزرگی از بیماری سرطان پیش رو باشد.

احمد عامری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه تصمیم برخی از مسئولان به مشکلات درمان سرطان دامن زده که تغییر در روند آموزشی از جمله این مسائل است، گفت: افزایش دوره رشته رادیوتراپی انکولوژی از چهار سال به پنج سال سبب هدررفت بودجه‌های آموزشی می‌شود.

عامری در ارتباط با چالش‌های موضوع سرطان اظهار داشت: متاسفانه این بیماری در حال تبدیل شدن به معضل اصلی بهداشتی کشور است و افزایش سن جمعیت در بیشتر شدن این بیماری موثر بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه افزایش سن یکی از فاکتور‌های خطر بروز سرطان است، گفت: به دلیل سالمند شدن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود که پیک بزرگی از بیماری سرطان پیش رو باشد که البته می‌توان با اقدامات به موقع از بخشی از این بیماری پیشگیری کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه تحریم، کمبود بودجه و گرانی‌ها از جمله مشکلاتی است که درمان سرطان را با چالش مواجه کرده است، گفت: در این شرایط تصمیم برخی از مسئولان به مشکلات دامن زده است که اخلال در روند آموزشی از جمله این مسائل است.

عامری گفت: در سال ۹۲ رشته رادیوتراپی انکولوژی دوره سه ساله آن به تصمیم اساتید رشته چهار ساله شد و اکنون پزشکان عمومی برای دریافت مدرک تخصص باید این دوره را طی ۵ سال بگذرانند و در واقع یک‌سال دیگر به این دوره افزوده شده است و این در حالی بوده است که یک‌سال اول این دوره پنج‌ساله افراد باید دوره‌های داخلی را طی کرده و این مساله مخالفت بسیاری از اساتید این رشته را به همراه داشته است.

افزایش دوره رشته رادیوتراپی انکولوژی، هدررفت بودجه‌های آموزشی

وی با اشاره به اینکه افزایش دوره رشته رادیوتراپی انکولوژی از چهار سال به پنج سال سبب هدررفت بودجه‌های آموزشی می‌شود گفت: هزینه‌های آموزش باید هدفمند باشد و مسائل پیش آمده دست و پای پزشکان را برای ارائه خدمات بسته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان داشت: رشته رادیوتراپی انکولوژی سابقه ۴۵ ساله داشته و یکی از رشته‌های سرطان‌شناسی است که همیشه به روز بوده و مصوبات اخیر سبب ایجاد ابهاماتی برای پزشکان شده است.

وی گفت: طی نامه‌ای به وزارت بهداشت اساتید و صاحبنظران برجسته نظرات خود و مشکلات پیش‌رو را اعلام کرده، ولی متاسفانه اقدامی در این راستا حاصل نشده است.

عامری بیان داشت: این مشکلات در حالی بوده که مسئولان معتقد به افزایش پزشک و سهمیه‌ها هستند و اکنون نیمی از پزشکان درمان‌گر سرطان با چالش مواجه شده‌اند و انگیزه خدمت‌رسانی در بسیاری از این افراد با اختلال مواجه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: وزارت بهداشت با تغییر نام رشته رادیوتراپی انکولوژی بدون تغییر در محتوا ۴۵ ساله آن در صدد خارج کردن بخش عظیمی از ارایه دهندگان خدمات به بیماران مبتلا به سرطان است بایستی توسط مراجع بالاتر رسیدگی عاجل شود چرا که اعتماد پزشک و بیمار برای بسیار از ارایه دهندگان خدمت در اقصی نقاط کشور در حال اسیب دیدن است؛ و اگر فشار هیئت مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی نبود نصف کشور امروز که روز آخر هفته پیشگیری از سرطان است با تعطیلی مواجه می‌شد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی