دکتر محسن سلمان‌نژاد

مراکز نگهداری نیمه وقت سالمندان نیاز جامعه امروز ایران است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: از آنجا که رویکرد خانه سالمندان ما شبانه روزی است، به خاطر موضوعات فرهنگی و مذهبی زیر یک درصد سالمندان ما در این مراکز نگهداری می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: از آنجا که رویکرد خانه سالمندان ما شبانه روزی است، به خاطر موضوعات فرهنگی و مذهبی زیر یک درصد سالمندان ما در این مراکز نگهداری می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: از آنجا که رویکرد خانه سالمندان ما شبانه روزی است، به خاطر موضوعات فرهنگی و مذهبی زیر یک درصد سالمندان ما در این مراکز نگهداری می شوند.

برای چندمین بار به مادر سفارش می کند که قرصش را فراموش نکند، موقع گرم کردن ناهار مواظب باشد، اگر بیرون رفت موبایلش را فراموش نکند… اما می داند باز هم باید از سرکار تماس بگیرد و همه چیز را کنترل کند. دخترش را به مهدکودک می سپارد و خیالش تا بعدازظهر راحت است. فکر می کند کاش یک جایی بود تا مادرش را هم نیمه وقت به آنجا بسپارد تا مجبور نباشد به خانه سالمندان فکر کند.

توصیه های مکرر بر حفظ و نگهداری سالمندان در کنار سایر اعضای خانواده، با شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر که باعث شده اعضای خانواده شاغل یا محصل باشند، همخوانی ندارد. در این زمینه با رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفتگو کرده ایم.

محسن سلمان نژاد به لزوم ایجاد مراکز متنوع برای سالمندان کشور اشاره کرد و گفت: مراکز روزانه ما بر پایه خدمات پزشکی است با توجه به آخرین آمار بهزیستی حدود ۱۴۹ مرکز روزانه در کشور داریم و مراکزی هم با بستر توانمندسازی و توانبخشی وجود دارد.

مراکز زیادی نیاز داریم تا سالمندان در آنجا اوقات فراغت خود را بگذرانند اما هنوز تعریف خاصی برای آنها نداریم و در قالب کانون ها و سراهای محله فعالیت های زیادی انجام می شود. فقط در تهران حدود ۷۰هزار نفر در سراهای محله، از برنامه های اوقات فراغت و آموزش و مراقبت های اولیه پزشکی بهره می گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراغت سالمندان افزود: بیش از ۵۰ درصد جمعیت سالمندی کشور سالم هستند و نیاز به مراقبت های پزشکی و توانبخشی خاص ندارند و بحث اوقات فراغت برای آنان بیشتر مطرح است که کارهایی در شهرداری و سرای محله یا سمن ها انجام شده اما کافی نیست و نیاز به مراکز بیشتری احساس می شود.

در کشورهای پیشرفته انواع مختلف مراکز نگهداری از سالمندان روزانه وجود دارد زیرا به این باور رسیده اند که هر سالمند نسخه خود را دارد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از لزوم ایجاد مراکز نیمه وقت که با حفظ سالمند و کرامت او از دغدغه خانواده ها نیز بکاهد گفت: در حال حاضر این الگو را در ایران نداریم و مرکزی وجود ندارد که به چشم بیمار به سالمند نگاه نکند و مانند یک مهدکودک، خدمات ویژه و مورد نیاز سالمند سالم را ارائه کند.

از آنجا که رویکرد خانه سالمندان ما شبانه روزی است، به خاطر موضوعات فرهنگی و مذهبی زیر یک درصد سالمندان ما در این مراکز نگهداری می شوند. بحثی در نگهداری سالمند وجود دارد به نام خستگی خانواده که نیاز است سالمند چند روزی به مرکزی سپرده شود تا خانواده بتواند استراحت کند، اما چنین مراکزی هم در کشور وجود ندارد.

سلمان نژاد در زمینه ایجاد این مراکز در سطوح مختلف با شهریه های متفاوت ابراز امیدواری کرد و افزود: دولت می تواند مانند کمکی که به مراکز روزانه انجام می دهد، به این مراکز هم کمک هزینه پرداخت کند تا اقشار متوسط جامعه که متقاضی اصلی این مراکز هستند، تحت فشار مالی قرار نگیرند. امیدواریم به زودی شاهد تاسیس چنین مراکزی در کشور و به ویژه شهر تهران باشیم.

منبع: برنا