مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

بی توجهی به معیشت سالمندان، ایران را با سونامی سالمندی روبرو می کند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که زنان سالمند و بازنشسته شرایط سخت‌تری نسبت به مردان دارند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که زنان سالمند و بازنشسته شرایط سخت‌تری نسبت به مردان دارند.

جمشید تقی زاده تصریح کرد: آمار ها نشان می دهد در حال حاضر حدود ۷.۵ تا ۹ میلیون سالمند در ایران زندگی می‌کنند که ۴۸ درصد آنها «تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای» نیستند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اگر اقدامات لازم در خصوص معیشت ‌و درمان سالمندان برای سال های آتی پیش بینی نشود سونامی سالمندی مشکلات و بحران هایی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: همچنین ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که زنان سالمند و بازنشسته شرایط سخت‌تری نسبت به مردان دارند.

تقی زاده گفت: بیماری‌های قلبی، عضلانی، درد اسکلتی و بینایی از جمله بیماری‌هایی هستند که بازنشستگان به آن مبتلا هستند.

وی با تاکید بر اینکه خانواده ها وظایف مهمی در قبال این عزیزان به ویژه حفظ احترام و عزت و همچنین مراقبت از آنان برعهده دارند، گفت: سالمندان و بازنشستگان از مهم ترین قشرهای جامعه به شمار می روند که در رشد و پیشرفت کشور اثرگذار بوده و هستند. در این میان کانون خانواده نیز با پرورش افرادی توانمند، توسعه منابع انسانی را پایه‌ریزی می کند و به همین دلیل استحکام این نهاد سبب ایجاد جامعه ای پویا و هدفمند خواهد شد.

تقی زاده ادامه داد: امروزه بازنشستگان و خانواده آنان بیش از هر زمانی نیازمند امید و حمایت هستند. حضور هر سالمند در خانواده علاوه بر اینکه محور اتصال و ارتباط دیگر اعضای خانواده با همدیگر است سبب آرامش و روشنایی و تکیه گاهی بزرگ برای نهاد خانواده هم هستند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: قدرشناسی و تکریم این عزیزان که برای جامعه برکت و رحمت هستند، مهمترین کاری است که تک تک فرزندان و بستگان آنان می توانند انجام دهند و خوشبختانه جامعه ایرانی هنوز پیوند های خود را حفظ کرده و پیران و سالمندان را پشتوانه فکری وعاطفی خود می دانند؛ این درحالی است که در خیلی از کشورها سالمندان به لحاظ اجتماعی جایگاه خوبی ندارند و بعضا از سوی خانواده طرد و مورد بی احترامی قرار می گیرند.

منبع: روزنامه ایران