جلسه شورای سالمندان

جلسه شورای سالمندان در فرمانداری تهران برگزار شد

جلسه شورای سالمندان به ریاست معاون سیاسی انتظامی فرمانداری در تالار اجتماعات این فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای سالمندان تهران به ریاست معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران در تالار اجتماعات این فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، ” عبدالعظیم رضایی”  ضمن اشاره به موضوع سلامت و رفاه سالمندان افزود: ایجاد زیرساخت ها برای  رفاه سالمندان  در جامعه امری ضروری است .


معاون فرماندار ادامه داد: سمن ها و بهزیستی  برای ارتقاء سلامت افراد سالمند می توانند نقش موثری ایفا نمایند،  همچنین ترویج شیوه ی زندگی سالمندی سالم از اولویت های مهم است ، توسعه فرهنگ و آموزش سالم زیستن ، زندگی سالم تر و شاداب تری را برای سالمندان بوجود خواهد آورد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری تهران