گزارش تصویری

مراسم اختتامیه کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه

مراسم اختتامیه کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه (با تمرکز بر نقش خانواده،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی)

مراسم اختتامیه کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه (با تمرکز بر نقش خانواده،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی)

«همایش منطقه ای آسیا- اقیانوسیه؛ نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی» که یکم آبان ماه آغاز شده بود، عصر چهارشنبه در هتل استقلال به کار خود پایان داد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل بهزیستی کشور