انوشیروان محسنی بندپی

۶ درصد مردان و ۲۱ درصد زنان سالمند، تنها هستند

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه منطقه آسیا -اقیانوسیه با تمرکز بر نقش خانواده،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی با اشاره به اینکه 15 تا 25 درصد سالمندان دچار افسردگی هستند گفت: 6 درصد مردان و 21 درصد زنان سالمند، تنها هستند.

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه منطقه آسیا -اقیانوسیه با تمرکز بر نقش خانواده،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی با اشاره به اینکه ۱۵ تا ۲۵ درصد سالمندان دچار افسردگی هستند گفت: ۶ درصد مردان و  ۲۱ درصد زنان سالمند، تنها هستند.

«انوشیروان محسنی بندپی» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه این همایش ۲ روزه با تاکید بر ایجاد فضایی مناسب در کانون خانواده ها برای نگهداری سالمندان گفت: حمل و نقل و استقلال سالمندان از مباحث مهم است و خانواده و دولت می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ بنیاد فرزانگان در کشور وجود دارد، گفت: دولت با استقرار شورای ملی سالمندان و تدوین سند ملی سالمندان توانسته است اقدامات مناسبی را در زمینه سلامت، انزوا و افسردگی سالمندان انجام دهد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کشور ما ۶ درصد از مردان و ۲۱ درصد از زنان سالمند، تنها هستند، گفت: یکی از نقش‌های دولت توسعه بنیادهای فرزانگان است، لذا تأسیس این بنیاد‌ها موجب شده است مطالبات و نیازمندی‌های سالمندان با روند بهتری انجام شود.

http://behzisti.ir/Portal/picture/?326265/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4

محسنی بندپی، با اشاره به اینکه در ایران رشد جمعیت ۱.۲ درصد و رشد جمعیت سالمندی ۳.۸ درصد است، افزود: در سال ۲۰۳۰ سالمندان ۱۳ درصد جمعیت و در سال ۲۰۵۰ سالمندان ۳۵ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه تجارب کشورهای مختلف در زمینه سالمندی می تواند به توسعه و بالندگی کشور کمک کند اظهار کرد: با توجه به پیمایشی که در خصوص سالمندان در حال اجراست سعی کردیم ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سلامت سالمندان مد نظر قرار گیرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به حفظ کرامت و منزلت سالمندی، استقلال و مشارکت در اجتماع سالمندان یادآور شد: در زمینه خودشکوفایی باید NGO ها و سازمان‌های مردم نهاد در کنار دولت وارد شوند تا خدمات علمی تر و کیفی تری به سالمندان ارائه شود

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور