کنفرانس خبری «همایش منطقه ای آسیا- اقیانوسیه

پدیده سالمندی در ایران دو برابر جوامع توسعه یافته است

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کنفرانس خبری مراسم اختتامیه همایش منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی به شناخت وضعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد .

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کنفرانس خبری مراسم اختتامیه همایش منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی به شناخت وضعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد .

«انوشیروان محسنی بندپی» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سالمندان اقلیت بسیار گسترده ای را در تمام  کشورها به خود اختصاص داده اند گفت: باید شرایطی برای نگهداری از سالمندان در کانون خانواده فراهم شود، همانگونه که برنامه ای برای نگهداری معلولان در خانواده ها وجود دارد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش دولت ها در راستای فعالیت های NGO ها وحساسیت خانواده ها نسبت به شأن و منزلت سالمندان اشاره کرد و گفت: در حوزه های امنیت درآمد، ادغام اجتماعی ، سلامت و مراقبت این قشر از جامعه برنامه ریزی هایی را کرده ایم.

محسنی بندپی، با بیان اینکه پدیده سالمندی در ایران دو برابر جوامع توسعه یافته است، گفت: با توجه به فراگیر بودن و چند وجهی بودن این مسأله همکاری و حمایت همه جانبه صندوق جمعیت ملل متحد به منظور تسهیل ارتباطات منطقه ای و انتقال تجربیات بین کشورها بسیار مهم و اساسی است.

http://behzisti.ir/Portal/picture/?326266/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4

وی افزود:  کشور ایران و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال گسترش همکاری با صندوق جمعیت ملل متحد در راستای تقویت ظرفیت تخصصی و دانشگاهی به منظور تولید شواهد علمی برای برنامه ریزی، حمایت فنی به منظور تدوین برنامه های عملیاتی برای سیاست ها و برنامه های موجود و بسط روابط منطقه ای و فرا منطقه ای در زمینه گسترش حمایت های لازم برای سالمندان به ویژه زنان سالمند بوده است.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه ما در کشور جمهوری اسلامی پایه ریزی بسیار خوبی را در تدوین سند سالمندان، استقرار دبیرخانه شورای سالمندان، گسترش سازمان های مردم نهاد مانند بنیاد فرزانگان و راه اندازی وب سایت خدمات مراقبتی سالمندان و پیمایش ملی سالمندان در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی را داشته ایم گفت: خواستار انعقاد تفاهم نامه ای میان سازمان بهزیستی، وزارت رفاه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و HelpAge در راستای تشکیل و استقرار دبیرخانه مرکزی سالمندی جمعیت در ایران با هدف تسهیل روابط منطقه ای و تقویت ظرفیت های ملی و منطقه ای هستیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان همکاری صندوق جمعیت با وزارت تعاون را همه جانبه و استراتژیک عنوان کرد و یادآور شد: همزمان ما بر روی دو برنامه سود جمعیتی با تمرکز سرمایه گذاری بر روی ظرفیت های جوانان و زنان و همچنین سالمندی جمعیت کار می کنیم.
گفتنی است، این همایش با شرکت ۲۸ کشور آسیا و اقیانوسیه و ۱۲۱ شرکت کننده خارجی با هدف بررسی چالش ها، مشکلات و دستاورد کشورهای مختلف در حوزه سالمندی و به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور