مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متح

کاهش سطح باروری و زاد و ولد موجب بالا رفتن ﺷﻤﺎﺭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ می شود

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در آیین پایانی همایش منطقه آسیا -اقیانوسیه با تمرکز بر نقش خانواده،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی گفت: ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ می شود.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در آیین پایانی همایش منطقه آسیا -اقیانوسیه با تمرکز بر نقش خانواده،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی گفت: ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ می شود.

«ناتالیا کانم» مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در مراسم اختتامیه کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه که با موضوع نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی برگزار شد با تاکید بر حق انتخاب زنان برای تعداد فرزند گفت: در گذشته از زنان انتظار می‌‌‌‌رفت تا دارای چندین فرزند باشند اما کم کم جوامع به این سمت رفتند که به زنان حق انتخاب دهند و این خود منجر به جامعه ای شاد شده است.
وی با بیان اینکه نمی توان از سالمندی پیشگیری کرد ولی می توان سالمند سالم داشت افزود: ما در مورد چرخه زندگی صحبت می‌‌‌کنیم. چه بسا بیمارانی که از مشکلات استخوانی رنج می‌‌برند، به دلیل تغذیه نامناسب در کودکی و حتی عدم مراقبت پیش از زایمان بیمار شده باشند، لذا بایستی دنبال راه کاری برای درمان سریع تر و بهتری برای بروز سالمندی باشیم.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، با اشاره به اینکه حمایت از زنان منجر به یک زندگی فعال می شود و جامعه سالم تری خواهیم داشت گفت: اگر جمعیتی بالا اما غمگین داشته باشیم کشور موفقی نیستیم.

http://behzisti.ir/Portal/picture/?326280/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4

وی با تاکید بر اینکه سالمندان نباید احساس تنهایی کنند تصریح کرد: ما در کنار کشورها هستیم تا این امر مهم محقق شود. ما درخصوص نابرابری دغدغه داریم. نابرابری بین زنان و مردان تنها یکی از نابرابری‌‌‌هایی است که سالمندان با آنها مواجه‌اند.

کانم با اشاره به نرخ پایین باروری در جوامع افزود: خانم‌‌‌های جوان اگر بخواهند شغلی داشته باشند، در مورد باروری دچار تردید می شوند؛ شاغل بودن و بچه‌‌‌‌داری به کار راحتی نیست. ما در تلاش هستیم فنون بهتری را برای نگهداری از بچه‌‌ها پیدا کنیم تا باری که بر دوش خانم‌‌ها است، سبک شود.

وی با اشاره به اینکه زنان و مردان سالمند کوهی از تجربه هستند گفت: باید به افراد سالمند فرصتی برای اظهارنظر داده شود.این افراد برای جوامع کمک های خوبی هستند لذا باید فضای امنی برای حضور این افراد ایجاد شود.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در پایان یادآور شد: بهترین کاری که می‌‌‌‌‌توانیم درمورد افزایش جمعیت سالمندان در جوامع انجام دهیم، تبدیل تهدید به یک فرصت است. طول عمر یکی از بهترین داشته‌های بشر است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور