به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان

گزارش شبکه خبر در مورد کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت آسیا_اقیانوسیه 2018 با حضور 130نماینده از 28 کشور و30 نفر از مسئولان ارشد کشوری درروزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری در هتل استقلال تهران،آغاز به کار کرد.

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت آسیا_اقیانوسیه ۲۰۱۸ با حضور ۱۳۰نماینده از ۲۸ کشور و۳۰ نفر از مسئولان ارشد کشوری درروزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری در هتل استقلال تهران،آغاز به کار کرد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور