گزارش تصویری

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸

مراسم افتتاح این کنفرانس دو روزه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت،درمان، سرپرست وزارت تعاون کار، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، برگزار شد.

مراسم افتتاح این کنفرانس دو روزه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت،درمان، سرپرست وزارت تعاون کار، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، برگزار شد.

مراسم افتتاح این کنفرانس دو روزه با حضور «اسحاق جهانگیری»معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، «انوشیروان محسنی بندپی»سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، جمعی از کارشناسان و صاحب نظران داخلی و خارجی و به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و صندوق جمعیت سازمان  ملل متحد در ایران با همکاری سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

 

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور