سرپرست وزارت کار مطرح کرد:

شاخص رشد سالمندی ۲ تا ۳ برابر رشد جمعیت کشور است

انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنفرانس منطقه آسیا، اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی گفت: شاخص رشد سالمندی 2 تا 3 برابر رشد جمعیت کشور است/باید برنامه‌هایمان را برای سالمندان افزایش دهیم

انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنفرانس منطقه آسیا، اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی گفت: شاخص رشد سالمندی ۲ تا ۳ برابر رشد جمعیت کشور است/باید برنامه‌هایمان را برای سالمندان افزایش دهیم

محسنی بندپی گفت: وی اشاره کرد: طبق آخرین سرشماری (در سال ۹۵) در ایران ۹٫۳ درصد جمعیت کشور سالمند بودند. اکنون شاخص رشد جمعیت ۱٫۲ درصد است اما شاخص رشد سالمندی ۳٫۸ درصد، تقریبا بین ۲ تا ۳ برابر رشد جمعیت کشور است. این آمار نشان می‌دهد که ما به همین نسبت هم باید برنامه‌هایمان را برای سالمندان افزایش دهیم و راهبردهایی برای تقویت اجتماعی این قشر تهیه کنیم.

انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنفرانس منطقه آسیا، اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی که در هتل پارسیان استقلال برگزار می‌شود، گفت: سالمندی یک موهبت الهی است. تلاش‌های آقای قاضی‌زاده هاشمی و همکاران وی و مقامات پیش از ایشان منجر به این شده که افزایش امید به زندگی را در کشور داشته باشیم و بتوانیم از این موهبت استفاده بهتری ببریم.

وی اظهار داشت: روند رو به افزایش جمعیت سالمندی یک پدیده جهانی است. در سال ۱۹۸۰ میلادی سالمندان جهان در حدود ۳۸۲ میلیون نفر بودند در سال ۲۰۱۷ ، ۹۶۲ میلیون نفر و بیشتر هم می‌شود. در سال ۲۰۵۰ افزایش دو برابری در این حوزه صورت گیرد و جمعیت سالمندان به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

وی اشاره کرد: طبق آخرین سرشماری (در سال ۹۵) در ایران ۹٫۳ درصد جمعیت کشور سالمند بودند. اکنون شاخص رشد جمعیت ۱٫۲ درصد است اما شاخص رشد سالمندی ۳٫۸ درصد، تقریبا بین ۲ تا ۳ برابر رشد جمعیت کشور است. این آمار نشان می‌دهد که ما به همین نسبت هم باید برنامه‌هایمان را برای سالمندان افزایش دهیم و راهبردهایی برای تقویت اجتماعی این قشر تهیه کنیم.

وی گفت: در طول دو سه سال گذشته اقدامات خوبی برای شرایط پیش‌رو در حوزه سالمندی داشتیم. دبیرخانه شورای ملی سالمندان مستقر شده‌اند. در این دبیرخانه دو کارگروه وجود دارند: کارگروه شورای سلامت و امنیت غذا که ذیل وزارت بهداشت است و کارگروه رفاه و تامین اجتماعی که ذیل وزارت کار است. به علاوه ما اولین سند سالمندان را با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی تدوین کرده‌ایم. برای توسعه بنیاد فرزانگان که از خود تشکل‌های سالمندی شکل گرفته و ابعاد مختلف حیات سالمندان را در قالب حلقه ارتباطی بین ایشان و دولت برقرار می‌سازند، از این بنیاد حمایت همه‌جانبه‌ داشته‌ایم.

محسنی بندپی افزود: برای برنامه‌ریزی علمی مسائل سالمندی با همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل و اساتید و کارشناسان داخل و خارج کشور اجرای پیمایش ملی سالمندی را در دستور کار داشته‌ایم. با بهره‌گیری از این پیماش تصمیماتی مبتنی به شواهد گرفته خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: این نهاد علمی ظرفیت خوبی برای بهره‌مندی از تحقیقاتی که انجام داده هم برای ایران و هم کشورهای منطقه فراهم می‌آورد. امیدواریم بتوانیم از این موهبت الهی برای ایجاد سالمندی پویا بهره‌مند شویم.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور