به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان

آغاز کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت آسیا_اقیانوسیه ۲۰۱۸ در ایران

صبح امروز اول آبان کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، بند پی سرپرست وزارت رفاه، سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، استاندار تهران و میهمانان خارجی در هتل استقلال تهران برگزار شد.

صبح امروز اول آبان کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، بند پی سرپرست وزارت رفاه، سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، استاندار تهران و میهمانان خارجی در هتل استقلال تهران برگزار شد.

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت آسیا_اقیانوسیه ۲۰۱۸ با حضور ۱۳۰نماینده از ۲۸ کشور و۳۰ نفر از مسئولان ارشد کشوری درروزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری در هتل استقلال تهران، برگزار شد.

این کنفرانس ۲ سالانه از ساعت ۷ صبح فردا،  با حضور ۱۳۰نماینده از ۲۸ کشور و ۳۰ نفر  از مسئولان ارشد کشوری و با موضوع خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی؛  آغاز می شود.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور