کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه سالمندی جمعیت

کنفرانس منطقه آسیا - اقیانوسیه با موضوع نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی

کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه با موضوع نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
  • ۳۰ مهر ۹۷
  • تعداد بازدید : 693
  • تعداد نظرات : بدون نظر
  • دردسته : عکس روز