گزارش تصویری

دیدار نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با استاندار اصفهان

دیدار نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با استاندار اصفهان به مناسبت نامگذازی اصفهان به شهر دوستدار سالمند با حضور دکتر محمدی قائم مقام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در دفتر استانداری برگزار شد.

دیدار نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با استاندار اصفهان به مناسبت نامگذازی اصفهان به شهر دوستدار سالمند با حضور دکتر محمدی به نمایندگی از دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در دفتر استانداری برگزار شد.

دکتر محسن مهرعلیزاده در دیدار دکتر لیلا جودان، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با ایشان که با حضور دستیار ویژه استاندار برگزار شد؛ با اشاره به برنامه های این صندوق در راستای ایجاد شهر دوستدار سالمند، آمادگی استانداری اصفهان را در راستای تحقق این برنامه ها اعلام نمود.

 

منبع: استانداری استان اصفهان