نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران

جمعیت سالمندان ایران تا یک سال دیگر ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت

لیلا الصائجی جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران گفت: جمعیت سالمندان ایران تا یک سال دیگر ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

لیلا الصائجی جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران گفت: جمعیت سالمندان ایران تا یک سال دیگر ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

کامبیز کریمی صبح شنبه در کارگاه آموزشی شهر دوستدار سالمند اظهار داشت: بهینه سازی فضا برای افزایش مشارکت سالمندان در کیفیت زندگی آنها از ویژگی های شهر دوستدار سالمند است.

وی افزود: سلامت، اجتماع، اقتصاد و امور روانی و روحی از مهمترین مولفه های دسترسی یک شهر به چنین عنوانی است که در ذیل آن امور فرهنگی، متناسب با ویژگی های بومی و خصوصیات درون فرهنگی هر کشور و جامعه ای تعریف و بر اساس این شاخصه ها اجرا می شود.

مدیر برنامه جمعیت و توسعه سازمان ملل مشارکت بین سازمانی را رکن مهمی در دستیابی به شهر دوستدار سالمند دانست و تاکید کرد: پرداختن به امور سالمندان از عهده هیچ نهادی به تنهایی برنمی آید و ضرورت دارد تا همه نهادها در حوزه فعالیت خود به امور سالمندان بپردازند و شرایط زندگی را برای آنها راحت تر کنند.

محیط های دوستدار سالمند در اصفهان راه اندازی شود

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران نیز گفت: تا سال ۲۰۱۹ جمعیت سالمندان ایران تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت و این مسئله از ضرورت برنامه های ریزی های دقیق و آماده سازی همه بخش های جامعه برای آن دوران خبر می دهد.

وی با بیان اینکه اصفهان شرایط زندگی برای همه اقشار از کودک تا سالمند را در خود دارد، اظهار کرد: باید برنامه ریزی هایی برای محیط های دوستدار سالمند در اصفهان راه اندازی شود تا همه ساکنین شهر راضی باشند و کسی ناچار به ترک شهر نشود.

لیلا الصائجی جودان با تاکید بر اینکه سالمندی یک فرآیند جهانی است، گفت: این فرآیند در قاره آسیا رشد بیشتری دارد. اصفهان سومین استان سالخورده کشور بعد از مازندران و گیلان است و بنابراین باید برای مواجه با این چالش که کاملا قابل مدیریت است، آماده باشید.

منبع: شهرداری اصفهان