معاون توانبخشی بهزیستی اصفهان

اصفهان/ سونامی سالمندی در مسیر اصفهان

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سونامی سالمندی در مسیر اصفهان است، گفت: در حال حاضر ۵۴۰ هزار سالمند در استان داریم که تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهد بود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سونامی سالمندی در مسیر اصفهان است، گفت: در حال حاضر ۵۴۰ هزار سالمند در استان داریم که تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهد بود.

سید اصغر فیاض پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی به مناسبت روز عصای سپید اظهار کرد: نامگذاری چنین هفته‌هایی تلنگری به مسئولان و مردم جامعه است که به مردم حضور معلولان در جامعه را یادآوری کنیم.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سونامی سالمندی در مسیر اصفهان است،  اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴۰ هزار سالمند در استان داریم که تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهند بود که مشکلات این سالمندان هم با معلولان تفاوتی نخواهد داشت و مناسب‌سازی نه تنها برای معلولان که برای سالمندان هم از اهم موضوعات مورد پیگیری در بهزیستی است.

منبع: بهزیستی استان اصفهان